Swedish
Hur Tar Du över En Begäran Som Inte Hittas Med HTTP-status 404. C#

Hur Tar Du över En Begäran Som Inte Hittas Med HTTP-status 404. C#

Låt inte din dator svika dig igen. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg och säkerhetskopiera ASAP.

Ibland kan din egen dator visa en idé om att förfrågan är dålig med statusen 404 Not Found HTTP. MOT#. Det kan finnas mycket anledningar till att detta fel visas.En vanlig trigger för alla typer av 404-beräkningsfelmeddelanden är när webbplatsinnehåll tas bort eller flyttas tiden för den motsatta webbadressen. Det finns andra typer av ledtrådar till varför vårt eget felmeddelande kan visas. Dessa inkluderar: dess URL eller detta innehåll (t.ex. applikationer, möjligen bilder) har tagits bort förutom motiverad (utan att korrigera motsvarande medfödda länkar).

Hur erfarenhet fixar jag HTTP Status 404 som inte hittas i Tomcat?

URL bearbetas avsevärt inte av javaservlets Om webbadressen för begäran är /view_books, hur kommer servern att visa ett HTTP 404-fel. Du kan börja med skador genom att fixa URL:en eller genom att använda fixa URL-mappningen i en eller två @WebServlet-kommentarer.

Jag försöker ringa webbtjänsten PHP-tvål från en fantastisk normal .Net-klient, men jag får följande felmeddelande:

System.Net.WebException togs inte hand om under anpassad kod Meddelande="**Begäran kunde inte med HTTP-status Inte 404: hittades**." Källa = "System.Web.Services" Stackspår:    på System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage-meddelande, WebResponse-ström onlinesvar, responseStream, boolean asyncCall)    Ring System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.MethodName(String Object[]-parametrar)    i php_webservice_test_CS.WebReference.MyService.testServer() tillbaka c:documents and just settingsgdeshpande.parcdev.003my documentsvisual facility 2008projectsphp_webservice_test_csphp_webservice_test_cswebreferences9.webreference:webreferenceswebreference:n   medan du använder php_webservice_test_CS._Default.Page_Load (objektavsändare, EventArgs bär e) C:Documents and Settingsgdeshpande.PARCDEV.003My DocumentsVisual Studio 2008Projectsphp_webservice_test_CSphp_webservice_test_CSphp_webservice_test_CSphp_webservice_test_CS2Defcs_test_CS3line    på System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object EventArgs t, e)    här på System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object Mailer, E) eventargs till System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)    med System.Web.UI.Control.LoadRecursive()    på System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, includeStagesAfterAsyncPoint) Internt felmeddelande:

förfrågan misslyckades komplett med http-status 404 hittades inte. c#

Jag kan inte lösa problemet som utvecklas på sidan av Perl-tvålservern eller .Net-klientens ansikte. Jag är ny på PHP-support.

Hur fixar jag systemfel 404?

Omdirigeringssida: Det bästa men enklaste sättet att fixa det specifika 404-felet är att omdirigera skrivningen till en annan sida med hjälp av en fantastisk 301-omdirigering. 301 är svarskoderna som talar om för användarens webbläsare att innehållet kan ha flyttats för att hjälpa dig till en ny URL.

ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");$server = creative SoapServer("http://10.20.1.161/api/soap/report.wsdl");$server->addFunction("testServer");$server->handle();
 radad void Page_Load(objektavsändare, EventArgs e)          Att försöka              MyServiceMicrosoft = newMyService();        target ac = ms.testServer();            Obs (förutom ae)              svara.Skriv(au);          

förfrågan misslyckades med http-statusens 404 hittades inte. c#

Jag vill när du behöver dela WSDL. Hur den här strukturen fungerar…

        Array av strängar som                        Få ett komplext koncept                          

Problem

Få PC felfri på några minuter

Vi presenterar Reimage - världens mest avancerade och heltäckande programvara för PC-reparation. Oavsett om din dator går långsamt, upplever fel eller bara inte fungerar så bra som den brukade, kan Reimage hjälpa dig. Denna kraftfulla applikation diagnostiserar snabbt vanliga problem och reparerar dem med ett enda klick. Du kommer att njuta av maximerad prestanda, skydd mot dataförlust och filkorruption, och sinnesfrid när du vet att din dator nu är säker och felfri. Prova Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator

 • Användaren släpper spelkontrollen. Klicka på överför – dataimport konsument. Användaren väljer importdatafilen för (t.ex. xxxxxx.FZD) och någon form av “Importera”-knapp. För vissa, efter tidigare erfarenheter (till exempel 40 sekunder), visas deklarationsfelet.NOTERA. Det här problemet har bara effekter på stora importfiler. Om personerna försöker importera en mindre rapport kommer huvudimporten att ge bra resultat.

  Symtom

  Skärm:

  fel
  Begäran lyckades inte med HTTP-status 404: Hittade inte.
  [OK]

  Event Viewer (programlogg):

  Datum: 2010-12-15 13:25:09
  Händelse-ID: 0
  Uppgiftskategori: ingen
  Nivå: Varning
  Etiketter: Klassisk
  Användare: N/A
  Dator: SERVER_NAME
  Beskrivning:
  Ett fel inträffade på din 12/15/2010 13:25:09 i IBM Cognos 6-8 Controller, Error#=5, Source=FrangoDirect.ImportDataD.PushPeriodValues#ControllerProxyClient, Description=Begäran misslyckades bland HTTP-utvärderingen 404: hittades inte. , HelpFile = HelpContext=0

  Orsak

  Hur skulle jag verkligen ha misslyckats med att jag inte kunde hitta HTTP Status 404?

  Prova att titta på WSDL-mappen i adressfältet. Nu bör kunder få ett HTTP 404 Not Found-fel. För att lösa detta omdirigeringsproblem, ange datorinformationen (eller IP-adressen) istället för localhost eller försök.

  försökte ladda upp en tung stor fil till en enorm webbplats och kontrollserver, den överskred en persons maximala storlek som ställts in av Microsofts webbserver (“maxAllowedContentLength”) .

  Är din dator långsam och ger dig intermittenta fel? Är du orolig för dataförlust, infektion med skadlig programvara eller maskinvarufel? Oroa dig inte mer! Reimage är här för att hjälpa till.

  How Do You Handle A Request Not Found With HTTP Status 404. C#
  Как вы обрабатываете предложения, которые не найдены с обновлениями HTTP 404. C#
  Jak Wyglądasz Po żądaniu, Które Nie Zostało Znalezione Ze Statusem HTTP 404. C#
  Come Puoi Gestire Una Richiesta Non Necessariamente Trovata Con Lo Stato HTTP 404. C#
  Hoe Ga Je Om Met Een Goed Solide Verzoek Dat Niet Wordt Gevonden Met HTTP-trackrecord 404. C#
  HTTP 배치 404에서 찾을 수 없는 조회를 어떻게 처리합니까? C#
  Comment Gérez-vous Une Proposition Introuvable Avec La Stature HTTP 404. C#
  Wie Gehen Sie Mit Einer Bestimmten Anfrage Um, Die Nicht Mit HTTP-Standort 404. C# Gefunden Wurde?
  Como Você Lida Com Essa Solicitação Não Encontrada Com A Condição HTTP 404. C#
  ¿Cómo Maneja Un Programa Que No Se Encuentra Con Clasificación HTTP 404. C#